Fyzioterapie

Fyzioterapie je součást ucelené rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu.


 

 • diagnostika – určení anamnézy, palpační, aspekční a auskultační vyšetření a vyšetření antropometrické.
 • kineziologický rozbor – vyšetření kloubního rozsahu, páteře, svalového aparátu apod. - vstupní vyšetření trvá až 60 minut a zahrnuje stanovení  vhodné terapie.
 • fyzioterapeutické metody: – Vojtova metoda, Bobath koncept, Klappovo lezení, PNF, senzomotorika, Brugger koncept, metoda Brunkow, respirační fyzioterapie, DNS, kinesiotaping, aj.
 • fyzioterapeutické postupy v terapii:
 • měkké techniky – uvolnění svalů a svalových fascií, reflexní působení na hyperalgické zóny.
 • mobilizace kloubů- mobilizace neboli navrácení hybnosti periferních kloubů a páteře do fyziologického rozmezí.
 • relaxační techniky
 • senzomotorika – koordinace pohybu pomocí smyslového vnímání, nácvik dynamické stabilizace, nácvik rovnovážných funkcí.
 • hluboký stabilizační systém páteře (HSSP) – zapojení bránice do stabilizační funkce páteře.
 • léčebná tělesná výchova (LTV) - cvičení svalové síly, cvičení posturální funkce svalu, trénink somatognostických funkcí, trénink selektivní hybnosti, apod.
 • kombinace dechových a kondičních cvičení
 • reflexní terapie
 • využití cvičebních pomůcek – overball, gymball, theraband, labilní plochy, pěnový míček, atd.
 • edukace k domácí terapii

 

Novinky a zajímavosti

Aktuálně

Kouč zdraví a osobního rozvoje Rozšiřujeme ordinační hodiny dechové rehabilitace....»

Novinky

Fyzioterapie a dechová rehabilitace je hrazena pro naše pacienty pojištěné u VZP, OZP, Vojenské ZP, ZP Ministerstva vnitra, ZP...»