Psychosomatika

 

Psychosomatika vnímá duši a tělo jako jeden celek. Jedno ovlivňuje druhé. Pokud není rovnováha mezi tělesným (psychickým) a duševním (somatickým), vznikají problémy celku, tedy člověka. Ten ale nežije izolovaně, je v nějakém prostředí, rodině a ta je ve společnosti.
Pojem psychosomatika je v dnešní době často používaný, ale přesto jej mnoho lidí, pacientů i odborníků chápe různě. To ale nevnímám jako chybu, spíše jako určitou pestrost, která vede k zamyšlení nad tím, jak to vidím já.
Já chápu psychosomatiku jako biopsychosociální pohled na člověka. Člověka jako jednotku, která má biologickou, tedy tělesnou a psychickou, tedy duševní složku, které tvoří jeden celek. Tento celek má vztah ke společnosti a prostředí ve kterém se nachází. Je jasné, že tento systém je dynamický, jedno ovlivňuje druhé a to se fyziologicky projevuje na rovnováze celku. Pokud nerovnováha trvá dlouhodobě, není vyvážena, může se to projevit, například onemocněním. Z tohoto hlediska je nemoc informace. Podle závažnosti a doby trvání je možné za touto informací jít a postupně této informaci porozumět a pochopit. Tento proces porozumění je někdy jednoduchý, jindy složitý. Drobná rozkolísání systému jsou fyziologická, každý člověk někdy onemocní, většinou bez následků. Z tohoto hlediska je možné nemoc pochopit, jako zastavení, čas pro odpočinek. Pokud se neustále onemocnění opakuje, je potřeba se zamyslet, co tato informace znamená.
Psychosomatické projevy mohou být velmi pestré, většinou chronické a obtěžující, ovlivňující kvalitu života. Mohou to být například různé stěhovavé bolesti, kloubů, hlavy nebo kožní projevy, vyrážky, nevysvětlitelné exantémy. Patří sem také opakovaná nemocnost, časté záněty dýchacích cest, dále trávicí potíže, bolesti břicha, trávicí diskomfort. Dá se říci, že se obtíže nevyhýbají žádnému tělesnému systému, mohou být různorodé. Samozřejmě, je důležité vyloučit vážnější tělesná onemocnění a provést všechna nutná medicínská vyšetření.
Psychosomatické vyšetření je náročnější na čas a klid, který terapeut a pacient má.
Je to rozhovor, osobní i rodinná anamnéza, nejen z hlediska tělesných onemocnění, ale i z hlediska rodinných vztahů a vzorců a také času, kdy jednotlivá onemocnění vznikala. Nelze vynechat ani sociální souvislosti.

Pokud Vás zajímá více, ozvěte se. Můžete volat na uvedená telefonní čísla v kontaktech a objednat se na psychosomatické vyšetření nebo můžete napsat mail na psychosomatikalapkova @ seznam.cz
Psychosomatické vyšetření probíhá mimo uvedené ordinační hodiny, které jsou uvedeny na našich stránkách.

 

 

Novinky a zajímavosti

Aktuálně

Psychosomatická poradna Kouč zdraví a osobního rozvoje Rozšiřujeme ordinační hodiny...»

Novinky

Fyzioterapie a dechová rehabilitace je hrazena pro naše pacienty pojištěné u VZP, OZP, Vojenské ZP, ZP Ministerstva vnitra, ZP...»