Cvičení s osobním trenérem

 

Zdravé tělo přispívá k fyzické a psychické pohodě, abychom této pohody docílili, vyžaduje naše tělo milující péči, pohyb pro radost a pravidelný silový trénink se správnou zátěží. Je třeba si uvědomit, že pohyb není koníček, na který čas zbývá či ne - je součástí vás samých. Tvoří vás, podporuje, udržuje vitalitu, bdělost a radost. Vnímání těla a schopnost učit se jsou významné předpoklady úspěchu, které můžete uplatnit v běžném či profesním životě.
„Nežijeme proto, abychom produkovali výsledky, nýbrž proto, abychom výsledky cítili.“

Splňte si Váš cíl:

 • SEBEVĚDOMÍ ..
 • KONDICE ..
 • PEVNÉ TĚLO ..
 • BEZ BOLESTI ..
 • RELAXOVAT ..
 • CÍTIT SE DOBŘE ..
 • OSOBNÍ TRÉNINK


Výhoda osobního tréninku je, že máte svého trenéra - kamaráda - psychologa, který se věnuje pouze vám. Tvoří tréninkový plán na základě úvodní diagnostiky, Vašich přání a zároveň dohlíží na jejich důsledné plnění. Nejdůležitější je MOTIVACE, a ta od trenéra přichází stoprocentně! Už žádné výmluvy, žádné odkládání.
 

Síla středu – pevný základ pro každý trénink


Úvodní cvičení je zaměřené převážně na posilování svalů trupu – břicha a zad – a na získávání kontroly pohybu těla. Forma cvičení je naprosto individuální a odvíjí se od potřeb a schopností klienta.
Společnými silami začneme od základů měnit váš přístup k vašemu tělu. Naučíte se ho vnímat, vědomě dýchat. Naučíte se stát, sedět a pohybovat se tak jak je pro vaše tělo nejvíce efektivní. Tento efektivní pohyb potom můžete využít v jakékoli činnosti běžného života (doma, na zahradě, v práci,..). Zjistíte, že kvalitní trénink lze udělat kdykoli a kdekoli.

„Krásné tělo bez péče je jako květina bez vody. Ztrácí rychle na síle a na kráse. A když už není tolik krásné, přestáváte si ho ještě více všímat.“

Cíl:

 • Odezní bolesti těla.
 • Uvolnění ztuhlosti svalů – především zad.
 • Ucítíte příliv energie a nových pocitů.
 • Po cvičení se budete cítit překvapivě uvolněně a odpočatě.
 • Získáte pevný základ pro každodenní pohyb.
 • Naučíte se rozlišit pohyby, které vám prospívají a které vám nedělají dobře.

 

Aktivní regenerace jako součást každého tréninku


Důležitým dílem každého tréninku jsou techniky a aktivní pohyby umožňující uvolnit napětí a uvízlý stres ve svalech. Uvolnění bolestivých míst na těle, obnovení hydratace tkání a toků lymfy.
Soustředěnou pozorností na dýchání a prodýchání těla uvolníte bolestivá místa. Zároveň vaše mysl najde klid a ticho při náročném běžném či profesním životním nasazení.

"Tajemství života bez bolesti - nalezení příčiny bolesti."

 

 

 

 Cíl:

 • Kosmetické účinky – pružná a vypnutá pokožka.
 • Umění relaxovat.
 • Psychická odolnost.
 • Úleva bolesti zad.
 • Odstranění pocitu těžkých nohou.

 

TRÉNINK PRO MUŽE


Trénink pro muže je spojením náhledu ženského přístupu vnímání svého těla a mužské přímočarosti k jasnému cíli. Nás cíl je společný - reálnými podmínkami + komplexním a energeticky náročným cvičením účinně redukovat tělesnou hmotnost, tvarovat tělo do optimálních proporcí.
Formovat správné držení těla, svalovou rovnováhu a pilovat dobře vypadající praktické pohyby, které vám budou k u prospěchu v běžných denních činnostech.
 

"Neboj se jít dopředu pomalu, měj strach jen z toho, že zůstaneš stát."

Cíl:

 • Získání sebevědomí a sebekontroly.
 • Formování postavy.
 • Lepší výkonnost a vitalita.
 • Rozvoj osobnosti.
 • Umět být spontánní a maximálně přirozený.
 • Kondiční trénink


Trénink je spojením posilování velkých svalových partií pro redukci hmotnosti, svalového korzetu pro štíhlý pas a závěrem aktivní regenerace zaměřená převážně na uvolnění stresu a napětí, bolesti a ztuhlost svalů.
Určeno pro každého, kdo chce mít své tělo uvolněné, pohyblivé a bez bolesti. Zároveň silné a štíhlé břicho, pevná záda bez napětí, aktivní svaly pánve, které hrají velice důležitou roli pro zdraví a pohodu celého těla.Kombinace posilování a pohybu s různou frekvencí zaměřené na zlepšení kondice a efektivnější tvarování vašeho těla. Cvičení je zaměřené především na velké svalové skupiny, které spotřebovávají více energie.
 

„Dopřejte tělu pohyb, ať je opět aktivní! Aktivita je projev radosti ze života!“

Cíl:

 • Získání výkonnosti a vitality.
 • Formování postavy
 • Umět být spontánní a maximálně přirozený.
 • Automaticky aktivovat svaly břicha při běžném denním pohybu.
 • Osobní cviky pro každodenní využití.

 

 

 

 

 

 

 

HARMONIE TĚLA A MYSLI

Zaměření na práci s tělem a vědomím jako s provázaným celkem. „Myšlenka předchází pohyb", proto klademe důraz na soustředěnou pozornost a vědomě kontrolovaný pohyb.

Cvičení hlubokého stabilizačního systému (HSS), cvičení zaměřené na tělesný, pohybový a energetický střed těla. „CORE“

Hluboký stabilizační systém (HSS) cvičení

Zaměření na:

 • HSS, HSS + dechové cvičení
 • Pánevní dno
 • Svaly nožní klenby

Nejdůležitější na osovém orgánu je pánev, která svou pozicí předurčuje postavení páteře a držení celého těla. Zaměření na správné držení těla postavením pánve do neutrální polohy spolu s cvičením na hluboký stabilizační systém lze vytvořit harmonický funkční celek a předejít tak, či ulevit od bolesti nesprávně a nadměrně zatěžovaných kloubů a svalů.

Zapojení svalového středu těla vyžaduje značné úsilí v dospělém věku, kdy vlivem nadměrného stresu, nedostatku pohybu či nadmíru stále stejného nekontrolovaného pohybu, si tělo vytváří „úlevové“ pohybové návyky, které nám ve výsledku neprospívají.

Lépe jsou na tom děti, pro které je pohyb vedený ze středu těla vývojově přirozený. Ovšem do té doby než usednou do školních lavic.

HSS + dechové cvičení

Vývojové cviky vyvolávají přirozenou fyziologickou funkci stabilizačního svalového systému, podporují tak kvalitu dýchání a rozvíjejí mezisvalovou koordinaci. Ovládnutím dechu posílíme zdraví, zlepšíme fyzickou výkonnost či dokážeme ovlivnit své psychické rozpoložení.
 

"Soustředění a vědomé dýchání podporuje stav plynutí a maximálního prožitku. Zapomenete na čas, únavu. Nastane pocit spokojenosti a svobody."

Pánevní dno

Cvičení svalů by se mělo stát pro všechny ženy a muže nedílnou součástí každodenní péče, přesto mu věnujeme minimum pozornosti. Je součástí svalů HSS, které se podílí na podpoře správného nitrobřišního tlaku, stabilizaci páteře. Dále má funkci „dna misky“ pro břišní orgány, při správné aktivaci svalstva udržuje orgány na svém místě a podporuje jejich funkci. Při ochabnutí pánevního dna dochází vlivem gravitace k „sesedání“ orgánů, zhoršuje se jejich funkce a může postupně docházet až k inkontinenci.

Doporučení aktivace pánevního dna pro ženu:

 • nejlépe během každodenní činnosti,
 • pro správné držení těla a odstranění bolesti zad,
 • při náznaku inkontinenčních problémů,
 • před porodem, v průběhu těhotenství a dále po porodu,
 • pro lepší sexuální prožitek,
 • v období menopauzy i po něm.

  Doporučení aktivace pánevního dna pro muže:
 • během každodenní činnosti, před aktivací je důležité nejprve uvolnit,
 • pro správné držení těla a odstranění bolesti zad,
 • pro lepší sexuální prožitek,
 • prevence problému s prostatou
   

Svaly nožní klenby

Pohyb a stabilita těla začíná od chodidel. Zaměříme se na stimulaci svalů nožní klenby a na aktivaci tlakových vjemů, které podvědomě podněcují vytvoření vnitrobřišního tlaku a zpevnění středu.

 

Svaly HSS (hlubokého stabilizačního systému)

 • m. transversus abdominis (příčný břišní sval)
 • diaphragma (bránice)
 • m. multifidi (svaly podél páteře)
 • diaphragma pelvis (pánevní dno)


Zdroj: www.fyzioterapieprovas.cz


Kompenzace poruchy páteře
 

Zaměření na:

 • Uvolnění zad
 • Mobilizaci
 • Zlepšení psychického stavu

Poruchy páteře shrnujeme do čtyř základních postojů: kyfotický, lordotický, plochá záda, prohnutá záda. Příčiny špatného držení těla jsou dvojího typu.
Fyzické příčiny, které může způsobovat řada faktorů, z nichž většina se obvykle týká nějakého typu chybného zatížení. Abnormální zatížení svalu může zahrnovat nadměrné nebo nedostatečné používání.
Emocionální příčiny, nejčastěji stres, způsobují zvýšené svalové napětí a narušují svalovou rovnováhu. Zhoršují kvalitu dýchání a deformují držení těla, které je středem mnoha důležitých psychosomatických vztahů.
Aktivní pohybovou činností, výběrem vhodných cvičení pro příslušné postoje, zvýšíme sebevědomí a odbouráme negativní pocity. Vnímáním svého těla v průběhu cvičení budeme trpělivě podporovat zdokonalování prováděných pohybů, zlepší se bojovnost a houževnatost.

 

POHYB POD KONTROLOU


Přirozené funkční cvičení
 

Zaměření na:

 • Posilování s důrazem na HSS.

Základní pohyby převádíme do cviků se stejným pohybovým základem při použití v běžném životě. Důležitá je technika a správné zapojení svalů, které by měly při pohybu pracovat. Pohyb vychází ze středu těla, obtížnost se odvíjí od schopnosti jedince udržet aktivní HSS.
 

Kondičně funkční cvičení
 

Zaměření na:

 • Zvyšování kondice
 • Posilování s důrazem na HSS
 • Forma kruhového tréninku. 

Cvičení je zaměřené na trénink praktických komplexních pohybů s podílem nesymetrických cviků pro zlepšení koordinace. Formuje správné držení těla, svalovou rovnováhu i dobře vypadající pohyb. Je komplexní a energeticky náročný, proto je velmi účinný při redukci tělesné hmotnosti. Tvaruje tělo do optimálních proporcí.
Předpokladem kondičně funkčního cvičení je, že jedinec umí aktivně pracovat s HSS a je schopen zvládnout držení těla v náročnějších pozicích.

Cvičením Vás provede osobní trenérka a instruktorka Simona Sýkorová.
 
 

 

 

 

Novinky a zajímavosti

Aktuálně

Video Respirační fyzioterapie COVID 19 ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE, PNEUMOLOGIE Ordinujeme za přísných hygienických a organizačních  opatření  s použitím ochranných pomůcek. Ozvěte se, pokud...»

Novinky

  Fyzioterapie pokračuje - viz. Aktuálně Fyzioterapie a dechová rehabilitace je hrazena pro naše pacienty pojištěné u VZP, OZP, Vojenské ZP,...»