Respirační fyzioterapie - dechová rehabilitace

V době COVIDU klikněte zde

Dechová rehabilitace je soubor fyzioterapeutických technik, které jsou nezbytnou součástí léčby u pacientů s chronickým i akutním respiračním onemocněním, ale nejen u nich. Všem pacientům, kteří mají projevy kašle, zahlenění a dušnosti, by měla být dechová rehabilitace doporučena. A nejen jim...Dále všem pacientům s menší či větší deformitou hrudníku, tedy  všem, kteří mají vadné držení těla a sníženou kapacitu plic. A nejen jim...

Dechová rehabilitace je významná složka komplexní péče o tyto pacienty. Pokud je dechová rehabilitace prováděla spávně a pod odborným vedením, vede nejen k ústupu onemocnění, ale ke zlepšení celkového stavu a kondice pacienta. To většinou umožňuje snížit nebo vysadit užívané léky.
Dechovou rehabilitaci provádíme u dětí a dopělých pacientů, samozřejmě pod vedením fyzioterapeutky specializované na respirační problematiku. Ke každému je potřeba přistupovat individuálně a jen tak je možné zahájit rehabilitaci u velmi malého dítka i u seniora.

Špatný stereotyp dýchání může zkomplikovat zdravotní stav i jinak zcela zdravého člověka, neboť často souvisí například s bolestmi hlavy, zad nebo může způsobit i psychické obtíže.

Dechová rehabilitace vede ke zlepšení plicní ventilace, odstranění nadměrného bronchiálního sekretu, prohloubení dýchání a úpravě dechové rytmu, k zvýšení mobility hrudní stěny a celkově ke zlepšení kvality pacientova života.

Pokud máte výše uvedené obtíže, chuť pro sebe udělat něco navíc, objednejte se.

  • nácvik správného streotypu dýchání a bráničního dýchání
  • využití dýchacích pomůcek (Treshold IMT,Treshold PEP,PARI O-PEP, RC - Cornet)
  • stimulace dýchání přes reflexní zóny
  • drenážní techniky pro usnadnění expektorace (odstraňování hlenu)
  • edukace pacientů s chronickým respiračním onemocněním - nácvik odkašlávání, správné použití respiračních pomůcek
     

Dýchá se Vám dobře?

Umíte správně dýchat?

Přijďte k nám na kontrolu...

Na dechovém trenažeru Vám změříme sílu nádechových svalů.


Dechová cvičení slouží ke zlepšení dechového vzoru, tedy ke správnému, zdravému a ekonomickému dýchání. To je důležité u každého z nás, ale pro ty, kteří mají onemocnění dýchacího traktu, je to nezbytné k dosažení účinné kontroly nad onemocněním. Tato cvičení vedou postupně ke zvýšení dechové kondice, prohloubení dýchání, usnadnění vykašlávání, prevenci dušnosti a také pomoci při zvládání dechových obtíží a jsou nezbytnou součástí péče o celkovou tělesnou kondici.
Filozofií našeho specializovaného zdravotnického zařízení je komplexní péče o pacienta "ušitá na míru" právě jemu.
Naše fyzioterapeutka naučí naše dětské i dospělé pacienty postupně zvládat jednostlivé dechové cviky. Cvičební sestavy jsou pro každého pacienta individuálně stanoveny na základě vstupního kineziologického vyšetření.
Nejčastějšími pacienty, kteří na dechovou fyzioterapii dochází, jsou ti, kteří jsou léčeni pro astma bronchiale, opakované záněty horních a dolních dýchacích cest, chronický kašel, jícnový a mimojícnový reflux, defiguraci hrudníku, vadné držení těla....a nejen ti.

 

 

Novinky a zajímavosti

Aktuálně

Video Respirační fyzioterapie COVID 19 ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE, PNEUMOLOGIE Ordinujeme za přísných hygienických a organizačních  opatření  s použitím ochranných pomůcek. Ozvěte se, pokud...»

Novinky

  Fyzioterapie pokračuje - viz. Aktuálně Fyzioterapie a dechová rehabilitace je hrazena pro naše pacienty pojištěné u VZP, OZP, Vojenské ZP,...»