Dětská pneumologie

Dětská pneumologie je obor, který se zabývá plicními onemocněními u dětí a dospívajících. Lékař, který poskytuje tyto služby, musí získat specializovanou způsobilost z Dětské pneumologie.

Pečujeme o pacienty se zánětlivými onemocněními průdušek a plic. Poskytujeme následnou péči pacientům po prodělaných akutních stavech při onemocnění dýchacích cest, například po propuštění z nemocnice. V naší ordinaci, vzhledem k současné specializaci z oboru Alergologie a klinická imunologie, sledujeme pacienty s průduškovým astmatem všech věkových skupin, dětí od raného věku, adolescenty i dospělé. Zajistíme vyšetření plicní funkce (viz FUNKČNÍ PLICNÍ VYŠETŘENÍ).

Vyšetřujeme pacienty s akutními i chronickými dechovými obtížemi, kašlem, pocitem tíhy na hrudi, zahleněním.
V rámci komplexní péče o pacienty poskytujeme dechovou rehabilitaci. Dechová rehabilitace je soubor fyzioterapeutických technik, který nás učí nejen, jak správně dýchat, ale také to, jak odstranit sekret z dýchacích cest, snížit bronchiální obstrukci (zúžení průdušek), zlepšit průchodnost dýchacích cest, zlepšit nebo udržet ventilační parametry, kontrolovat záněty v dýchacích cestách. Je to prevence zhoršování funkce plic, pomáhá v komplexní péči o pacienta zvýšit fyzickou kondici a dosáhnout optimální pocit zdraví pacienta.

Více k tématu Dětské pneumologie čtěte zde ⇒ Článek o dětské pneumologii v souboru pdf.

Novinky a zajímavosti

Aktuálně

Video Respirační fyzioterapie COVID 19 ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE, PNEUMOLOGIE Ordinujeme za přísných hygienických a organizačních  opatření  s použitím ochranných pomůcek. Ozvěte se, pokud...»

Novinky

  Fyzioterapie pokračuje - viz. Aktuálně Fyzioterapie a dechová rehabilitace je hrazena pro naše pacienty pojištěné u VZP, OZP, Vojenské ZP,...»