Imunologie

Imunologie je medicínský obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou poruch imunity. Lékař, který poskytuje tyto služby, musí získat specializovanou způsobilost (atestaci) z Alergologie a klinické imunologie.

Imunitní systém zodpovídá za obranyschopnost organismu a chrání jeho integritu. Je to složitá síť specializovaných buněk, tkání, protilátek a jejich vzájemných interakcí.

Hlavním úkolem imunitního systému je chránit nás před škodlivými mikroorganismy, ale také odstraňovat poškozené a abnormální vlastní buňky. Aby byla imunitní odpověď účinná, musí dojít ke správnému průběhu imunitní reakce, na některé mikroorganismy platí nejlépe protilátky, na jiné tzv. zánětlivá reakce, které se zúčastní převážně buňky a která dokáže likvidovat mikroorganismy ukryté uvnitř buněk. Chybný výběr imunitních “zbraní” může vést k selhání obrany a sebepoškozování organismu. Zdravý imunitní systém má řadu pojistek proti sebepoškozování – jejich poruchy vedou k autoimunitním chorobám. Autoimunitní onemocnění vznikají v důsledku abnormní imunologické reakce, která je namířena proti vlastním tkáním.
Pokud je schopnost funkce imunitního systému snížená, mluvíme o imunodeficienci. Rozlišujeme imunodeficienci vrozenou (důležité pro dětský věk) nebo získanou v průběhu života. Imunitní systém může být postižen v každé své složce, protilátkové, buněčné nebo v obou (kombinované poruchy). Ve většině případů tyto poruchy vedou ke zvýšené nemocnosti, náchylnosti k infekcím.

Základem alergologického a imunologického vyšetření je anamnéza pacienta. Je vždy přínosné pokud ji pacient nebo rodiče pacienta dobře znají. Anamnestický pohovor lékaře a pacienta má velký význam ve všech oborech, ale v alergologii a imunologii má snad ještě větší význam. Proto u nás vedeme tento pohovor v přátelském duchu, v klidu a bez nervozity. Je důležitý pro navázání vztahu a důvěry pacienta i lékaře.

ANAMNÉZA RODINNÁ
Zajímají nás onemocnění rodičů pacienta, alergická, imunologická i ostatní pro která jsou pravidelně sledováni a léčeni

ANAMNÉZA SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ
Tedy prostředí ve kterém se pacient často nachází, domov i pracovní prostředí. Obě mohou být zdrojem alergenů (plísně, roztoči), prachu, zvířecích alergenů (domácí mazlíčci, laboratorní zvířata).

ANAMNÉZA OSOBNÍ
Onemocnění, která pacient v průběhu života překonal. Zajímají nás kožní onemocnění, rýma, kašel, četnost respiračních onemocnění, záněty průdušek, vedlejších nosních dutin. Důležité jsou údaje o době, kdy se tato onemocnění objevují (pylová sezóna) a také jak dlouho (kolik týdnů, měsíců či let) se opakují. Soustředíme se nejen na proběhlá alergická onemocnění, ale také ta, pro která je pacient sledován v jiné odborné ambulanci či nemocnici.

ANAMNÉZA FARMAKOLOGICKÁ
Jaké léky pacient užívá a na jaké je alergický nebo je nesnáší.

NYNĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ
Onemocnění nebo problém se kterým k nám přicházíte.
Zajímá nás, kdy se toto onemocnění nebo obtíže objevily. Je-li vazba na prostředí nebo období. Jak dlouho problém trvá. Zda jste byl již nějak léčen a jakými léky. Zda jste byl již pro toto onemocnění vyšetřen v minulosti. Důležité jsou i zprávy ostatních spolupracujících lékařů (praktický lékař, kožní, ORL, internista, oftalmolog, pneumolog…).

FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ
V zásadě se neliší od vyšetření dětským lékařem nebo internistou. Alergolog a klinický imunolog věnuje velkou pozornost stavu sliznice nosní a nosohltanu, očních spojivek, a kůže obličeje i trupu, poslechovému nálezu na plicích a průduškách.

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ
Hraje  v imunologii klíčovou roli. Stanovujeme hladinu protilátek v krvi, parametry buněčné imunity, autoprotilátky, záněltlivé markery. Podle klinického stavu pacienta ke stanovení diagnózy provádíme i další laboratorní vyšetření (hormony štítné žlázy, laboratorní vyšetření celiakie, biochemické parametry krevní cukr, jaterní testy….a další).

«zpět

Novinky a zajímavosti

Aktuálně

Video Respirační fyzioterapie COVID 19 ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE, PNEUMOLOGIE Ordinujeme za přísných hygienických a organizačních  opatření  s použitím ochranných pomůcek. Ozvěte se, pokud...»

Novinky

  Fyzioterapie pokračuje - viz. Aktuálně Fyzioterapie a dechová rehabilitace je hrazena pro naše pacienty pojištěné u VZP, OZP, Vojenské ZP,...»