Fyzioterapie a dýchání

Hodně pacientů, kterým respirační fyzioterapii (RFT) doporučuji, se mě ptá, co to vlastně je?

Když někoho bolí záda nebo klouby a dostane tzv. FT poukaz na fyzioterapii, moc překvapený není.

Ale když má někdo astma nebo pozátěžové dechové obtíže, časté respirační infekty, bronchitidy, zadýchává se, či má časté nebo chronické bolesti v krku, které může nebo nemusí být ve spojení s pálením žáhy a má tzv. gastroesofageální reflux (GERD), může být překvapen tím, že kromě jiných léčebných postupů je doporučena právě i respirační fyzioterapie.

Ono totiž dýchání a způsob jakým dýcháme, kterému říkáme dechový vzor nebo dechový stereotyp má pro nás všechny, ať jsme zdraví nebo se s něčím léčíme, zásadní význam. A ať už máme nasazené nějaké léky nebo ne, způsobem dýchání můžeme ovlivnit průběh nemoci a vylepšit kvalitu našeho života.

O co jde?..., když se řekne správně dýchat. Z hlediska respirační fyzioterapie to znamená správně používat dýchací svaly. Dýchací svaly jsou nádechové a výdechové. Hlavním nádechovým svalem je bránice, což je plochý sval, který má více funkcí.

Bránice rozděluje dutinu břišní a hrudní. Kromě nejznámější funkce dýchací, má bránice dále vliv na stabilizaci těla, na správnou funkci břišních orgánů. V tomto sdělení chci věnovat právě dýchání. Nádech je aktivní děj a výdech je za normálních okolností, děj pasivní. To se může změnit u nějakého průduškového nebo plicního onemocnění, pak se i ve výdechu aktivně zapojují výdechové svaly a dechový stereotyp se mění, je vydáváno více energie. Dechové pohyby jsou za normálního stavu automatické, nemyslíme na ně. Proto se ten cyklus dýchání nazývá dechový stereotyp. A na něj, i když se většinu času děje nevědomě, má vliv mnoho věcí. A platí to i naopak. I dechový stereotyp určuje to, jak dobře se nám dýchá, při běžné zátěži nebo sportu.

Pacienti, kteří mají nějaké respirační onemocnění, hlavně to, které se opakuje nebo je už chronické, mohou své dýchání pomocí fyzioterapie vylepšit. Na vstupním vyšetření si Vás fyzioterapeut nebo fyzioterapeutka vyšetří a určí další postup. Pokud to bude vhodné, může pomocí měkkých technik uvolnit hrudník, a podle potřeby, zvláště také krční a bederní oblast. Může Vás naučit, jak se lépe zbavit hlenu v dýchacích cestách, pro což někdy doporučujeme i dechové pomůcky. A také, a to je velmi důležité, se na fyzioterapii naučíte dechová cvičení, která  je potřeba opakovat i doma. Proč? Protože dýcháme během celého dne a nejen v ordinaci s fyzioterapeutem a jedině tak je možné do dechového stereotypu zasáhnout, měnit jej a vylepšit ho v náš prospěch a ve prospěch našeho dýchání.

Respirační fyzioterapii nabízíme u nás pro dospělé a děti, kteří mají časté respirační onemocnění horních i dolních dýchacích cest, GERD gastroezofageální reflux, astma, CHOPN chronickou obstrukční plicní nemoc a nebo se jim špatně dýchá, hůře zvládá fyzická zátěž, mají pocit tlaku na hrudi a i jiné projevy.

Pokud máte tyto obtíže, objednejte se.

Respirační fyzioterapie je soubor fyzioterapeutických technik, které jsou nezbytnou součástí léčby u pacientů s chronickým i akutním respiračním onemocněním, ale nejen u nich. Všem pacientům, kteří mají projevy kašle, zahlenění a dušnosti, by měla být dechová rehabilitace doporučena. Také všem pacientům s menší či větší deformitou hrudníku, tedy  všem, kteří mají vadné držení těla a sníženou kapacitu plic.

Respirační fyzioterapie je významná složka komplexní péče o tyto pacient a vede ke zlepšení celkového stavu a kondice pacienta. RFT provádíme u dětí a dospělých pacientů, samozřejmě pod vedením fyzioterapeutky specializované na respirační problematiku. Ke každému je potřeba přistupovat individuálně a jen tak je možné zahájit rehabilitaci u velmi malého dítka i u seniora.

Špatný stereotyp dýchání může zkomplikovat zdravotní stav i jinak zcela zdravého člověka, neboť často souvisí například s bolestmi hlavy, zad nebo může způsobit i psychické obtíže.

Dechová rehabilitace vede ke zlepšení plicní ventilace, odstranění nadměrného bronchiálního sekretu, prohloubení dýchání a úpravě dechové rytmu, k zvýšení mobility hrudní stěny a celkově ke zlepšení kvality pacientova života.

Pokud máte výše uvedené obtíže, chuť pro sebe udělat něco navíc, objednejte se.

  • nácvik správného stereotypu dýchání a bráničního dýchání
  • využití některých dýchacích pomůcek
  • stimulace dýchání přes reflexní zóny
  • drenážní techniky pro usnadnění expektorace (odstraňování hlenu)
  • edukace pacientů s chronickým respiračním onemocněním - nácvik odkašlávání, správné použití respiračních pomůcek

 
Dýchá se Vám dobře?

Umíte správně dýchat?

Přijďte k nám na kontrolu...

Dechová cvičení slouží ke zlepšení dechového vzoru, tedy ke správnému, zdravému a ekonomickému dýchání. To je důležité u každého z nás, ale pro ty, kteří mají onemocnění dýchacího traktu, je to nezbytné k dosažení účinné kontroly nad onemocněním. Tato cvičení vedou postupně ke zvýšení dechové kondice, prohloubení dýchání, usnadnění vykašlávání, prevenci dušnosti a také pomoci při zvládání dechových obtíží a jsou nezbytnou součástí péče o celkovou tělesnou kondici.

Filozofií našeho specializovaného zdravotnického zařízení je komplexní péče o pacienta "ušitá na míru" právě jemu.

Naše fyzioterapeutka naučí naše dětské i dospělé pacienty postupně zvládat jednotlivé dechové cviky. Cvičební sestavy jsou pro každého pacienta individuálně stanoveny na základě vstupního kineziologického vyšetření.

Na fyzioterapii máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami, takže péče je hrazena ze zdravotního pojištění. K tomu potřebuje pacient pouze FT poukaz viz.obr. Naši pacienti obdrží FT poukaz v rámci probíhající léčby v naší ordinaci. Od ostatních pacientů přijímáme samozřejmě  FT poukazy, vystavené lékařem, který Vás na fyzioterapii odesílá (praktický lékař, ORL, plicní lékař ale i jiné odbornosti).

Co je respirační fyzioterapie

Ordinační hodiny

Alergologie, imunologie, pneumologie

Po8:00 - 12:3013:00 - 16:00
Út9:00 - 12:3013:00 - 18:30
St8:00 - 14:00
Čt7:30 - 14:00
8:00 - 14:00

Respirační fyzioterapie a dechová rehabilitace

Po 8:00 - 12:30 13:00 - 18:00
Út 7:30 - 12:30 13:00 - 16:00
St 7:30 - 12:30 13:00 - 18:00
Čt 7:30 - 12:30           13:30 - 15:30      
8:00 - 12:30            13:00 - 15:30

Smluvní pojišťovny

Krčská poliklinika - MUDr. Zuzana Lapková | IČ: 71459707 | Krčská 1079/59, 14000 Praha 4

+420 241 404 973 

O cookies

NOVINKY